NEOFICIÁLNÍ a tedy nezávislá stránka k tématu: Řád svatého Lazara - OSLJ

Soukromá webová stránka k informaÄŤnímu úÄŤelu

připravená Mikulášem Krejčíkem z Radimovic, bývalým OLJ

english deutsch fran�ais espanol �esk�

Známí členové Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského - OSLJ

V průběhu staletí se setkáváme s velkým počtem známých osob, které byly členy řádu OSLJ. Mezi nimi byli příslušníci vysoké šlechty, kardinálové katolické církve, generálové, vysocí politici a osoby společenského života. Jejich zástupci jsou některé známé osobnosti z přítomnosti a nedávné minulosti, které byly nebo jsou členové Vojenského a Špitálního řádu svátého Lazara Jeruzalémského:

Albert Schweitzer
Dr. Albert Schweitzer, 1875-1965,
založil nemocnice v Lambaréne v Gabunu

Jednoduchý zelený látkový kříž na levém prsu černého řeholního šatu, případně na plášti, byl od počátku 12. století řádovým odznakem rytíře svatého Lazara. Vnějším znakem Řádu svatého Lazara je zelený kříž, který má od poloviny 16. století formu ctnostného (maltézského) kříže. Jeho osm hrotů nám připomíná povinnost bojovat s osmerou bídou v světě: nemocí a opuštěností, bezdomovstvím a hladem, nelaskavostí a vinou, nevšímavostí a bezbožností. Pod heslem "atavis et armis" (s předky a zbraněmi) jsou rytíři svatého Lazara již nejméně 900 let činní ve službě bližním.

Hermann Gmeiner
Prof. Dr. Hermann Gmeiner, 1919-1986,
zakladatel SOS dětských vesniček

Lazariánský řádový kříž má osm paprsků, stejně jako je osmero blahoslavenství. Nechť Vám tento kříž připomíná Kristova slova: Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.


Juan Carlos I.
J.V. král Juan Carlos I. španělský, 1938-
je také rytířem Řádu Sv. Lazara

Kříž rytířského Řádu sv. Lazara také vyzývá členy řádu, aby se z vlastní vůle vzdali pomíjejících hodnot, setrvali v míru, utěšovali ty, kteří útěchu potřebují, bojovali za právo a spravedlnost. Žijte v dobré mysli a zbožnosti, uchovejte si čistotu srdce a mír v duších. Hroty tohoto kříže jsou podobny baštám pevnosti, které ukazují na všechny strany. Z této pevnosti ať brání jejich víru proti viditelnému i neviditelnému nepříteli. Osm hrotů kříže členům řádu také připomíná osm rytířských ctností, kterými jsou: víra, naděje, láska, milosrdenství, statečnost, spravedlnost, moudrost, umírněnost.

Poslední aktualizace dne 14.12.2017

Tato stránka byla staĹľena za 0.0059 vteřiny.

Bookmark Buttons


Bookmark: Del.icio.us Bookmark: Facebook Bookmark: Google Bookmark: Yahoo