NEOFICIÁLNÍ a tedy nezávislá stránka k tématu: Řád svatého Lazara - OSLJ

Soukromá webová stránka k informaÄŤnímu úÄŤelu

připravená Mikulášem Krejčíkem z Radimovic, bývalým OLJ

english deutsch fran�ais espanol �esk�

Impresum podle právnických předpisů

Odpovědná osoba za tyto stránky je

Mikuláš Krejčík
statek Radimovice č.p. 35
CZ-330 16 Všeruby u Plzně
Česká republika

Emailový kontakt: Použivejte prosím kontaktní formulář

Provedení a operátor
Mikulas Krejcik
Radimovice 35
CZ-330 16 Všeruby u Plzně
Česká republika

Vyloučení odpovědnosti (Disclaimer)

1. Ručení omezené

Obsah webových stránek byl sestaven s největší pečlivostí. Provozovatel ale nepřejímá žádnou odpovědnost za správnost, doplnění a aktualizace obsahu, který je zde k disposici. Uživání webových stránek je na vlastní riziko uživatele. Jmenované příspěvky jsou názorem jednodlivých autorů a nejsou názorem provozovatele. Uživáním webových stránek provozovatele nezačne žádný smluvní vztah mezi uživatelem a provozovatelem.

2. Externí odkazy

Tato webová stránka obsahuje spojení k webovým stránkám třetích osob ("externí odkazy"). Tyto webové stránky podléhají ručení platných provozovatelů. Provozovatel prověřil cizí obsah před prvním spojením externích odkazů, aby tam nebyly právnické chyby. V té době tam právnické chyby nebyly vidět. Provozovatel nemá žádný vliv na aktutální a budoucí utváření a na obsah spojených stránek. Spojení externích odkazů neznamená, že provozovatel souhlasí s obsahem stránek, neboť tyto odkazy neznamenají jeho vlastní názor. Trvalá kontrola externích odkazů pro provozovatele není možná, pokud neexistují konkrétní případy právnických chyb. Po poznání externích chyb budou tyto externí odkazy vymazány.

3. Autorská a výkonná práva

Obsahy, které jsou zveřejňovány na těchto webových stánkách, jsou pod ochranou českého autorského a výkonného práva. Nepovolené používání českého autorského a výkonného práva vyžaduje předchozí písemný souhlas provozovatele nebo platného majitele práva. To platí zvláště pro rozmnožování, zpracování, překládání, založení, zpracování a vracení do datových systémů nebo jiných elektronických zařízení a systémů. Obsahy a práva třetích osob jsou označeny jako takové. Nepovolené rozmnožování nebo reprodukce jednotlivých obsahů nebo kompletení stránky není povoleno a je trestným činem. Je povoleno pouze vytvoření kopií a stažení souborů pro osobní, soukromé a nekomerční používání.

Zobrazení této webové stránky v cizích frames (např. jednolivý snímek z filmů, animací a počítačových her nebo technika na rozdělení oblasti zobrazení webbrowsera atd.) je pouze možné s písemným souhlasem provozovatele. Ale v každé době jsou vítány odkazy k této webové stránce, v případě, že se Vám stránka líbila nebo je pro Vás užitečná.

4. Ochrana osobních údajů

Při používaní webové stránky provozovateli mohou být zapsány informace o zásahu (datum, čas, sledovaná stránka). To jsou údaje, které nejsou osobními údaji, protože jsou anonymní. Takové údaje budou používány jenom k statistickym účelům. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám pro komerční nebo nekomerční účely.

Provozovatel důrazně upozorňuje, že převedení dat v internetu (např. při komunikaci prostřednictvím emailu) má bezpečnostní mezery a proto není možné se chránit úplně před zásahem třetích osob.

Používání kontaktních údajů provozovatelem (v impresum) k živnostenské reklamě je důrazně zakázáno, jenom v případech kdy provozovatel předtím dal svůj písemný souhlas nebo už existuje obchodní spojení. Provozovatel a všechny osoby, které jsou jmenovány na této webové stránce, odmítají tímto každé komerční použití a poskytnutí jejích údajů.

Právní kroky proti odesílatelům nevyžádané pošty v rozporu s tímto zákazem jsou výslovně vyhrazeny.

5. Zvláštní podmínky použití

Pokud se zvláštní podmínky použití pro jednotlivé webové stránky liší od předem jménovaných čisel 1. až 4., bude na to důrazně poukázáno zvláštní stránkou. V takovém případě platí zvláštní podmínky použití.

6. Žadnou výzvu ke zdržení se bez předchozího kontaktu!

Kdybyste se domnívali, že na této stránce jsou porušována Vaše ochranná práva nebo ochranná práva třetí osoby, sdělte to, prosím, okamžitě provozovateli, aby na to mohl rychle reagovat a znovu vytvořit právnický stav. Prosím vezměte na vědomí: časové konsultace jednoho právníka za účelem výzvy ke zdržení provozovatele není skutečná nebo domělá vůle provozovatele. Bez předchozího kontaktu způsobené finanční náklady budou odmítnuty v plném rozsahu a způsobí v daném případě protižalobu kvůli porušení této podmínky.

Poslední aktualizace dne 31.08.2019

Tato stránka byla staĹľena za 0.0011 vteřiny.

Bookmark Buttons


Bookmark: Del.icio.us Bookmark: Facebook Bookmark: Google Bookmark: Yahoo